Bewustzijn vergroten

Lopende inspanningen en projecten

 • Analyse van bouwstromen in Rotterdam
 • Borgen van circulariteit binnen assetmanagement (1)
 • Circulair Beheerprogramma Vroesenpark
 • Circulaire wet- en regelgeving
 • Circulariteit in de wijk
 • De wijk Reyeroord
 • Deelname aan Circulaire Inkoop Academie (CIA)
 • Educatieprogramma voor circulair opstellen
 • Gedragsverandering over wasbare luiers
 • Grote jaarlijkse evenementen als Rotterdam Marathon, Rotterdam Unlimited en de Wereldhavendagen worden circulairder
 • Inzameling gfe in alle gestapelde bouw, inclusief hoogbouw vanaf 70 meter hoog
 • Inzetten op de invoering van statiegeld op plastic flesjes
 • Inzetten van gekapte bomen bij onderhoudsprojecten
 • Klimaattafel Consumptie
 • M4H gebiedsontwikkeling
 • Marine Litter/ Plasticvangers
 • Onderzoek verwaarden reststromen Aardappel, Groente en Fruit (AGF)
 • Ontwikkelen circulaire selectiecriteria bij gemeentelijke uitgiftes van bouwlocaties
 • Opleiding Maatschappelijke Verantwoord Inkopen voor inkopers, contractmanagers, budgethouders en ambtelijk opdrachtgevers
 • Opt-insysteem voor huis-aan-huisbladen
 • Plan van aanpak Urban Mining
 • Recyclen Matrassen
 • Stimuleren circulaire bouw gemeentelijk vastgoed (maatschappelijke portefeuille)
 • Verkennen mogelijkheden van materialenpaspoort

Komende inspanningen en projecten (tot 2023)

 • Borgen van circulariteit binnen assetmanagement (2)
 • Onderzoek naar het realiseren van meerdere materialendepots
 • Reyeroord: 10 circulaire projecten in de bouw zijn uitgevoerd (aansluitend op bestaande projecten), waarvan we de ervaringen gebruiken in ontwikkeling en beheer

Afgeronde inspanningen en projecten

 • Circulair is onderdeel van de gemeentelijke Vuistregels Bouwen
 • Circulair is opgenomen in het evenementen(vergunningen)beleid van de gemeente
 • Circulair ontwerpen in de bouw
 • Circulair zichtbaar maken tijdens het World Food Festival in Rotterdam
 • Deelname aan Green Deal Circulair Inkopen
 • Ondertekening Betonakkoord

Verankeren in de economie

Lopende inspanningen en projecten

 • 1 Upcycle Mall in de stad
 • Circulair inbedden in minimaal 3 leerwerkakkoorden
 • Circulair slopen opnemen in sloopopdrachten
 • Circulaire criteria in aanbesteding betonputten
 • Circulaire criteria in aanbesteding groenbestek
 • Circulaire criteria in aanbesteding kunstgrasvelden
 • Circulaire criteria in aanbesteding ondergrondse afvalcontainers
 • Circulaire criteria in aanbesteding rolcontainers
 • Circulaire criteria in aanbesteding verwerken van koffiebekers
 • Circulaire criteria in aanbesteding voor oud ijzer
 • Citylab010: Innovatieve circulaire businesscases
 • De bedrijfskleding van Stadsbeheer is circulair
 • Internationale acquisitie om nieuwe circulaire bedrijven aan te trekken
 • Planning kansrijke productgroepen voor inkoopproces Circulaire Inkoop
 • Stimuleren circulaire innovaties
 • Traject Zero Waste Expeditie Cultuursector
 • Uitvoeren Programma Versnellen innovatie (brede) mkb
 • Verkenning mogelijkheden voor circulaire BouwHub

Komende inspanningen en projecten (tot 2023)

 • Gemeente als Launching customer
 • Uitvoeren van de circulaire acties uit het programma Start-up/ Scale-up

Afgeronde inspanningen en projecten

 • Circulair adviseren in minimaal 2 grote inkooptrajecten per jaar
 • Nascheidingsinstallatie PMD